DOTYCHCZAS OPUBLIKOWANE TOMY „BIBLIOGRAFII HISTORII ŚLĄSKA”

 • Karol Maleczyński, Bibliografia historii Śląska za lata 1939-1946, Wrocław 1954 ss. 168.
 • Bronisław Kocowski, Bibliografia historii Śląska za rok 1947, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 5, 1950 s. 1-13 i odb.
 • Karol Maleczyński, Bibliografia historii Śląska za lata 1948-1955, Wrocław 1961 ss. 192.
 • Karol Maleczyński, Bibliografia historii Śląska za lata 1956, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 12, 1957 s. 401-434.
 • Halina Pabisz, Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za lata 1957-1958, Wrocław 1964 ss. 115.
 • Karol Maleczyński, Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1959, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 15, 1960 s. 585-616.
 • Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1960, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 16, 1961 s. 425-472.
 • Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1961, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 17, 1962 s. 453-498.
 • Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1962, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 18, 1963 s. 321-368.
 • Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1963, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 19, 1964 s. 445-506.
 • Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1964, Wrocław 1966 ss. 103.
 • Romuald Gelles, Jerzy Pabisz, Bibliografia historii Śląska za rok 1965, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 23, 1968 cz. 1 s. 134-174; cz. 2 s. 295-334.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za lata 1966-1967, Wrocław 1969 ss. 127.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1968, Wrocław 1970 ss. 88.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1969, Wrocław 1971 ss. 87.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1970-1971, Wrocław 1973 ss. 207.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1972-1973, Wrocław 1975 ss. 206.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1974, Wrocław 1976 ss. 134.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za rok 1975, Wrocław 1977 ss. 122.
 • Romuald Gelles, Bibliografia historii Śląska za lata 1945-1975, Wrocław 1981 ss. 343.
 • Bibliografia historii Śląska za lata 1976-1980, oprac. Romuald Gelles, Helena Kułdo, Jerzy Pabisz, Grażyna Pańko, red. G. Pańko, Wrocław 1994 ss. 391.
 • Bibliografia historii Śląska za lata 1981-1985, oprac. Helena Kułdo, Grażyna Pańko, Karol Sanojca, Dorota Sokołowska, red. G. Pańko, Wrocław 1991 ss. 346.
 • Bibliografia historii Śląska za lata 1986-1987, oprac. Grażyna Pańko, Karol Sanojca, przy współudziale Heleny Kułdo, Jerzego Pabisza, Doroty Sokołowskiej, red. G. Pańko, Wrocław 1993 ss. 203.
 • Bibliografia historii Śląska za lata 1988-1989, oprac. Grażyna Pańko, Karol Sanojca, przy współudziale Doroty Sokołowskiej, red. K. Sanojca, Wrocław 1993 ss. 246.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1992, oprac. Lubomír Bajger, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyglenda, red. K. Sanojca, Wrocław 1995 ss. 130.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1993, oprac. Lubomír Bajger, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyglenda, red. K. Sanojca, Wrocław-Opava 1999 ss. 162.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1994, oprac. Lubomír Bajger, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Ralf Köhler, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyglenda, red. R. Köhler, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 1997 ss. 224.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1995, oprac. Lubomír Bajger, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Ralf Köhler, Małgorzata Pawlak, Anna Rusnok, Karol Sanojca, Ewa Wyglenda, red. K. Sanojca, Kai Struve, Wrocław-Marburg 2000 ss. 340.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1996, oprac. Lubomír Bajger, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Tomasz Jaworski, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Kai Struve, Alena Volná, Ewa Wyglenda, red. K. Sanojca, K. Struve, Wrocław-Marburg 2002 ss. 366.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1997, oprac. Jan C. Behrends, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Małgorzata Pawlak, Karol Sanojca, Alena Volná, Ewa Wyglenda, red. J. C. Behrends, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 2004 ss. 455.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 1998, oprac. Zdzisław Gębołyś, Eligiusz Janus, Przemysław Kulesza, Małgorzata Pawlak, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca, Alena Volná, red. M. Pawlak, W. Rohrer, Wrocław-Marburg 2008 ss. 446.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 2002, oprac. Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Eligiusz Janus, Przemysław Kulesza, Małgorzata Pawlak, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca, Alena Volná, Elżbieta Warżagolis, red. W. Rohrer, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 2007 ss. 512.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 2003, oprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Eligiusz Janus, Patryk Malicki, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca, Alena Volna, Elżbieta Warżagolis, red. P. Garbers, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 2012 ss. 560.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 2005, oprac. Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Eligiusz Janus, Przemysław Kulesza, Beata Nawak, Małgorzata Pawlak, Wiebke Roher, Karol Sanojca, Alena Volná, Elżbieta Warżagolis, red. W. Rohrer, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 2007 ss. 419.
 • Bibliografia historii Śląska za rok 2006, oprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Konrad Hierasimowicz, Eligiusz Janus, Przemysław Kulesza, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca, Alena Volna, Elżbieta Warżagolis, red. K. Hierasimowicz, K. Sanojca, Wrocław-Marburg 2009 ss. 530.