WYBRANE RECENZJE „BIBLIOGRAFII HISTORII ŚLĄSKA”:

 • J. Kubíček [w:] Vlastivědný věstnik moravský 44, 1992 č. 4 s. 524.
 • J. Žemlička [w:] Český časopis historický 91, 1993 č. 2 s. 326.
 • J. Skoczowski, Bibliograficzny cymes, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czecho-Słowacji 45, 1993 nr 3 s. 68.
 • J. Suchodolska [w:] Pamiętnik Cieszyński 6, 1994, t. 9 s. 169-170.
 • D. Meyer [w:] Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte N.F. Bd. 76/77 (1997/98 [1998]), 439-440.
 • W. Kessler [w:] Mitteilungen ABDOS Bd. 19 H. 2/3 (1999), 18-19.
 • E. Tröger [w:] Zeitschrift für Bibliothekswesen Bd. 46 (1999), 257-260.
 • W. Kessler [w:] Mitteilungen ABDOS Bd. 21 H. 2 (2001), 30-31.
 • P.J. Mainka [w:] Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung Bd. 50 (2001), 306.
 • H. Neubach [w:] Schlesien heute Bd. 4 H. 3 (2001).
 • H. Neubach [w:] Das historisch-politische Buch Bd. 49 (2001), 121.
 • M. Derwich [w:] Studia Źródłoznawcze Bd. 40 (2002), 270-271.
 • A. Bajor [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 37, 2004 z. 1 s. 220-226.
 • H.-L. Abmeier [w:] Oberschlesisches Jahrbuch Bd. 20 (2004 [2006]), 189-190.
 • M. Pawlak, K. Sanojca, Nowy tom Bibliografii Historii Śląska [2005], Przegląd Uniwersytecki 2008 nr 1 s. 12-13.
 • Recenzja Pani Agnieszki Bajor